У польській мові є три роди іменників: чоловічий, жіночий і середній. Рід більшості іменників визначається по їх закінченнях.

Залежно від того, до якого роду відноситься іменник, визначається як утворюється його множина і відмінкові форми. Закінчення прикметників змінюються, узгоджуючись з родом іменника, які вони визначають. Тому дуже важливо визначити рід іменника.

Ось кілька правил, які допомагають визначити рід іменника:

• Іменники чоловічого роду закінчуються на приголосний:

adres адреса pan пан
atut козир paszport паспорт
bilet квиток podpis підпис
brat брат pojazd потяг
dom дім samolot літак
dzień день sklep магазин
kraj країна stół стіл
lot політ syn син
numer число telefon телефон
odlot відліт zawód професія
• Іменники жіночого роду закінчуються на -a або -i:

apteka аптека matka мати
córka дочка pani пані
data дата poczta пошта
karta карта siostra сестра
kasa каса stacja станція
klasa клас taksówka таксі
kobieta жінка tabaka тютюн
kontrola контроль toaleta туалет
mapa мапа ulica вулиця
Іменники середнього роду закінчуються на -e, , -o або -um:

biuro офіс mięso м'ясо
cło митниця morze море
drzewo дерево museum музей
dziecko дитина nazwisko прізвище
dziewczę дівчина okno вікно
imię ім'я piętro поверх
lokum кімната pole поле
lotnisko аеропорт rano утро
łóżko ліжко wejście вихід
miasto місто wyjście вихід

Бувають і винятки

Іменники, які закінчуються на -a, але позначають осіб чоловічої статі, відносяться до чоловічого роду:

artysta артист, художник poeta поет
mężczyzna мужчина turysta турист
Деякі іменники, що закінчуються на приголосну, відносяться до жіночого роду; рід таких іменників визначається за словником:

kość кістка noc ніч
krew кров rzecz річ
miłość любов podróż подорож
Більшість іменників, що позначають людей, мають форму чоловічого і жіночого роду:

aktor - aktorka актор, акторка
amator - amatorka аматор, аматорка
lekarz - lekarka лікар, лікарка
malarz - malarka художник, художниця
pisarz - pisarka письменник, письменниця
poeta - poetka поет, поетеса
student - studentka студент, студентка
tancerz - tancerka танцівник, танцівниця

<-- Вступ Урок 2-->